Miyu .................................. Naoko Watanabe

Himiko Se ........................... Mami Koyama

Narratore .............................Goroh Naya

Larvae ............................... Kaneto Shiozawa

Akiko ................................. Yumi Takada

Kei Yuzuki ........................... Ryo Horikawa

Ranka ................................ Mayumi Shoh

Lemures ............................. Yuuji Mitsuya

Dottore.............................. Tessho Genda

Miyahito ............................ Katsumi Toriumi

Padre di Miyu....................... Kiyonobu Suzuki

Madre di Miyu ...................... Masako Ikeda

Madre di Aiko ...................... Youko Matsuoka

Carlua ............................... Yuri Amano

Pazusu .............................. Kazuhiko Inoue